”Viestintä yleensä epäonnistuu paitsi sattumalta”
(Wiion 1. laki ihnimillisestä viestinnästä)

Kuuntelimme hyvän puheenvuoron Terhi Meriläiseltä siitä, kuinka olla vaikuttava puhuja ja puhua vaikuttavasti. Terhi kertoi mielenkiintoisesti aiheesta ja onnistui luomaan rennon ja interaktiivisen tilaisuuden, jossa kuulijat lähtivät rohkeasti keskustelemaan ja haastamaan. Mielestäni Terhi on vaikuttava puhuja. Mitä sitten ovat ne tuntomerkit, joihin kiinnittää huomiota, jotta saa voitettua yleisön puolelleen.

Mikä tekee puhujasta vaikuttavan?

Pohdimme asiaa pienissä ryhmissä ja lähes kaikista ryhmistä nousi samoja asioita kuin oman ryhmäni keskustelusta. Puhuja puhuu äänellään, joten sitä pitää osata käyttää oikein. Puhu siten, että ääni kantaa ja puhe on miellyttävää. Tiedäthän, ei mitään kovaa kiminää tai matelevan hidasta jutustelua. Puheen tulee olla selkeää ja painottaa äänen käyttö järkevästi, jotta se palvelee asiasisältöä. Mielestäni onkin tärkeää, että puhuja osaa lukea sekä yleisöä että tilannetta. On vähän pelisilmää sille, miten just tälle yleisölle kannattaa puhua. Siis omata hyvä tilannetaju. Puhujan vaikuttavuuteen luo paljon hänen ulkoinen habituksensa. Kuinka on pukeutunut, minkälainen tyyli on. Sanotaan, että ihmisellä on kolme sekuntia aikaa luoda ensivaikutelma ja sen jälkeen sitä on todella vaikea alkaa muuttamaan.

Puhujan tulee valmistautua hyvin ja olla sitä kautta uskottava. Esitystä pitäessä on herätettävä luottamusta, tätä voi vahvistaa kehonkielellä ja asian tuntevuudella. On hienoa ja jopa suotavaa, että puhujana osaa vastata kuulijoiden kommentteihin ja haasteisiin. Terhi onnistui tässä omassa puheenvuorossaan hyvin.

Jäin jälkikäteen vielä miettimään, että pidinkö Terhiä hyvänä puhujana, koska hän puhui meille kuulijoille vaikuttavasta puhumisesta? Uskon, että oma ennakkokäsitteeni vaikutti tässä kohdassa erityisen painavasti, mutta toisaalta en kokenut sitä huonoksi jutuksi. Lunastihan Terhi nämä odotukset kirkkaasti.

Vakuuttavuushan on aina lopulta katsojan silmässä ja kuulijan korvassa, joten astutaan rohkeasti lavalle ja harjoitellaan! Puhuminen ja esiintyminen ei kartu tai kerry kotona itsekseen vaan tässäkin asiassa täytyy mennä oman mukavuusalueensa ulkopuolelle haastamaan. Terhi antoikin lopuksi hyvän ja lohdullisen vinkin:

Ole rohkea! Kuulija on aina lähtökohtaisesti puhujan puolella.